Alles begint met een gesprek

U kunt mij telefonisch of via de e-mail benaderen. Na het eerste contact volgt een intakegesprek. Aan de hand van dit gesprek ga ik oplossingen en regeltaken beschrijven. Ik breng in beeld waar de knelpunten zitten op het gebied van zorg, arbeid, inkomen, wonen, welzijn en recht. Daarnaast ga ik op zoek naar informatie en neem contact op met (betrokken) instanties. De resultaten bespreken we met elkaar en samen maken we een keuze over hoe we verder gaan.

De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. Gedurende het proces hebben we regelmatig contact over de voortgang. U behoudt zelf de regie en bepaalt zelf wat u uit handen wilt geven.

Vergoedingen en tarieven

Sommige zorgverzekeraars, gemeenten en werkgevers vergoeden de kosten van een mantelzorgmakelaar. Mocht het zijn dat degene waarvoor u zorgt een persoonsgebonden budget ontvangt vanuit de Wet Langdurige Zorg met daarin een vrij te besteden bedrag, dan mag dat bedrag  gebruikt worden voor mijn vergoeding.

Worden de kosten niet vergoed dan geldt voor de verstrekte dienstverlenging mijn uurtarief. Wilt u hier meer over weten neem dan contact met mij op.

Op mijn diensten zijn de algemene voorwaarden en privacywetgeving van toepassing, deze kunt u vinden op de informatie pagina. Mijn AGB code is 48485857.