Voor mantelzorgers

Wanneer bent u een mantelzorger? Mantelzorg is zorg die zonder tegenprestatie en op basis van vrijwilligheid wordt gegeven aan iemand die door ziekte, door een aandoening of slechte gezondheid niet zelfstandig kan functioneren. Meestal is deze hulp langdurig en intensief. Dit doet u waarschijnlijk omdat u een (sociale) relatie met die persoon heeft. Het geven van mantelzorg is waardevol en uniek, maar kan soms ook zwaar zijn. Het geven van mantelzorg moet daarom in balans zijn. De extra taken die u als mantelzorger verricht in combinatie met werk, gezin of school kan leiden tot overbelasting. Er is geen leeftijd gebonden aan het geven van mantelzorg. Het is zelfs zo dat in Nederland naar schatting één op de vier jongeren opgroeit in een gezin met een (chronisch) ziek of gehandicapt gezinslid.

Ik help zorgvragers en mantelzorgers een weg te vinden binnen het zorgstelsel tevens kijk ik naar de mogelijkheden die de wet – regelgeving biedt binnen de zorg. Ik informeer, adviseer en neem praktisch regelwerk uit handen.

 

Voor zorgprofessionals

Als zorgprofessional komt u veel in contact met hulpvragers en weet u als geen ander hoe zwaar het voor hen kan zijn om mantelzorgtaken te verrichten in combinatie met werk, gezin of school. Door de hectiek van de dag en de vele extra taken die u als zorgprofessional erbij hebt gekregen kan het zijn dat het u niet lukt om de hulpvrager te helpen bij het vinden van de juiste ondersteuning of dat u tijd te kort komt om in gesprek te gaan met de mantelzorger over wat zij wel en niet kunnen doen. Hierbij staat faciliteren, afstemmen, samenwerken en ondersteunen centraal bij het zoeken naar de juiste oplossing voor de hulpvrager.

 

Voor werkgevers

Het is belangrijk dat u als werkgever voorbereid bent op de toekomst, een toekomst waarin meer medewerkers mantelzorger zullen zijn. Gemiddeld verricht één op de vijf werknemers mantelzorgtaken en dat aantal groeit. Om te voorkomen dat medewerkers uitvallen is een goede balans tussen werk en privé belangrijk.

Als werkgever is het belangrijk dat u goed in beeld heeft hoeveel van uw werknemers mantelzorgtaken vervullen. Vaak zijn er al afspraken gemaakt vanuit de cao om werk en privé beter te combineren, maar is er nog geen sprake van een mantelzorgvriendelijk beleid. Dit beleid zorgt er namelijk voor dat er aandacht en begrip is voor de mantelzorger, dat maatwerk mogelijk is, maar vooral dat mantelzorg bekend en bespreekbaar is. Een goed mantelzorgbeleid heeft als voordeel voor een werkgever dat het leidt tot minder kosten en verloop binnen een organisatie, maar leidt ook tot meer loyaliteit en grotere medewerkerstevredenheid.

Heeft u werknemers in dienst die dreigen door overbelasting van zorgtaken uit te vallen dan kun u direct een beroep op mij doen. In een gesprek kunnen we samen een persoonlijk plan opstellen, zodat de werknemer door kan blijven werken.

De werkzaamheden die ik voor uw werknemer kan verrichten kunnen bestaan uit:

  • Het in beeld brengen van de knelpunten.
  • Het overnemen van regeltaken.
  • Inzicht geven in de mogelijkheden op gebied van zorg, arbeid, wonen, inkomen, welzijn en recht.
  • Contact opnemen met diverse instanties, zoals het CAK en UWV.